België / Nederlands

Veel gestelde vragen

Veel gebruikte termen

 1. Gelijkstroom en wisselstroom?
 2. Wat betekenen Wp, kWp en kWh?
 3. Wat houdt PV in?
 4. Wat is performance ratio?

Panelen

 1. Wat is het verschil tussen een zonnepaneel en een zonnecollector?
 2. Hoe werken zonnepanelen?
 3. Hoeveel energie levert een zonnepaneel op?
 4. Wek ik ook energie op als het bewolkt is?
 5. Zonnestraling in Nederland?
 6. Wat is de levensduur van een zonnestroomsysteem?
 7. Wat is het verschil tussen de verschillende merken panelen?
 8. Wat zijn monokristallijne en polykristallijne cellen?
 9. Zit er verschil tussen panelen met zwarte cellen en blauwe cellen?
 10. Ik heb zwarte dakpannen, krijg ik bij de aanschaf van totaal zwarte panelen ook een zwart montagesysteem?
 11. Brengen zonnepanelen een extra blikseminslag risico met zich mee?
 12. Brandrisico's zonnepanelen?
 13. Moet ik de panelen tegen extreem weer beschermen?
 14. Moet ik voor een zonnestroomsysteem een extra verzekering afsluiten?
 15. Onderhoudskosten van een zonnestroomsysteem?
 16. Voor welke subsidies kom ik in aanmerking?

Omvormers

 1. Wat is een omvormer?
 2. Wat is het verschil tussen de verschillende merken omvormers?
 3. Wat zijn de verschillen tussen de verschillende typen omvormers?
 4. Hoe zit het met over- en onderdimensionering?

Installatie

 1. Heb ik een vergunning van de gemeente nodig?
 2. Kan ik ook hele kleine of juist hele grote systemen bestellen?
 3. Wat is de optimale oriëntatie / dakhelling voor een zonnestroomsysteem?
 4. Hoe sluit ik zonnepanelen aan?
 5. Hoe sluit ik zonnepanelen op een omvormer aan?

Meterkast

 1. Wat is het maximaal in te voeden vermogen van een zonnestroomsysteem?
 2. Als ik zonnepanelen wil, moet er dan ook een extra elektriciteitsgroep aangelegd worden?
 3. Hoeveel zonnepanelen kan ik op een nieuwe of vrije groep installeren?
 4. Hoeveel zonnepanelen kan ik op een bestaande groep installeren?
 5. Als ik een zonnestroomsysteem wil, moet dan ook mijn energiemeter vervangen worden?
 6. Wat is de reglementering in Nederland voor groepen en aardlekschakelaars?

Datalogging

 1. De instellingen van mijn Growatt WiFi-module zijn veranderd en ik heb niks gedaan. Hoe kan dit?
 2. Ik heb een nieuwe modem/router. Heeft dit effect op de datalogging van mijn zonnestroomsysteem?
 3. Mijn website geeft geen informatie meer over de omvormer. Wat is mijn volgende stap?

Overig

 1. Hoe stelt u uw systeem samen?

Veel gebruikte termen

Gelijkstroom en wisselstroom?

Bij gelijkstroom is de richting van de stroom constant. Zonnepanelen, batterijen, brandstofcellen en bijvoorbeeld loodaccu’s zijn voorbeelden van spanningsbronnen die gelijkstroom leveren. Echter elektriciteitsdistributie voor huishoudens vindt plaats via wisselstroom van 50 Hz. Dit betekent dat gelijkstroom omgezet moet worden naar wisselstroom. De omvormer die bij een systeem geleverd wordt, zorgt voor deze omzetting.

Wat betekenen Wp, kWp en kWh?

Wp staat voor ‘Wattpiek’. Het Wattpiekvermogen van een zonnepaneel duidt het vermogen aan dat het paneel onder laboratorium omstandigheden afgeeft, dat betekent bij een instraling van 1000 Watt per m2 en een temperatuur van 25 °C. kWp staat voor ‘kiloWattpiek’, 1 kWp = 1000 Wp. kWh staat voor ‘kiloWattuur’, 1 kWh = 1000 Wh. Het is een eenheid van energie. 1 kWh komt overeen met een gedurende één uur geleverd of verbruikt vermogen van 1000 Watt of 1 kW. Een voorbeeld: op uw waterkoker staat een plaatje met “1200 Watt”. Dit betekent dat als de waterkoker één uur aanstaat, =deze 1,2 kWh heeft verbruikt. Als de waterkoker doet er tien minuten over doet om een hoeveelheid water te koken, dan is er 1200 / (60 min / 10 min) = 200 Wh energie verbruikt, ongeveer 5 eurocent. Uw energiebedrijf rekent de verbruikte elektriciteit in de eenheid kWh met u af.

Wat houdt PV in?

PV staat voor photo-voltaic, deze term komt van het Griekse woord voor licht (in het Latijns: fos) en de naam van de Italiaanse natuurkundige Volta, naar wie de eenheid Volt is genoemd. Het betekent letterlijk: licht en elektriciteit. PV-cellen zijn het meest bekende en meest toegepaste type zonnecel. Een aantal van deze cellen, vaak een veelvoud van twaalf, worden in één paneel gemonteerd, dat dan de naam PV-paneel krijgt.

Wat is performance ratio?

Performance ratio (uit het Engels: performance = opbrengst en ratio = verhouding) is een criterium voor de kwaliteit van een zonnestroomsysteem, ongeacht waar dit zich bevindt. De performance ratio (PR) wordt weergegeven in procenten en verwijst naar de verhouding tussen de gemeten en de theoretische opbrengst van een zonnestroomsysteem. Op deze manier wordt aangegeven hoeveel energie er na aftrek van energieverlies (bijvoorbeeld door thermisch verlies of vermogensverlies) en van het eigen werkingsgebruik in werkelijkheid overblijft voor gebruik en levering aan het elektriciteitsnet. Hoe dichter deze verhouding bij 100% ligt, hoe efficiënter het systeem is. Een waarde van 100% is echter in de realiteit niet haalbaar, omdat er bij elk zonnestroomsysteem verliezen optreden die niet kunnen worden vermeden (bijvoorbeeld thermische verliezen door het opwarmen van de zonnestroommodules). Efficiënte zonnestroomsystemen halen echter wel een performance ratio tot 80%.

Panelen

Wat is het verschil tussen een zonnepaneel en een zonnecollector?

In een zonnecollector wordt warmte opgewekt en getransporteerd naar een opslagvat met water voor sanitair gebruik en/of verwarming. In een zonnepaneel wordt zonlicht omgezet in elektrische stroom. SolarNRG is zonnepanelenspecialist en levert uitsluitend zonnepanelen.

Hoe werken zonnepanelen?

 • Ieder zonnepaneel A zet licht om in elektrische energie, zo simpel is het. Hoe meer licht, hoe meer energie er opgewekt wordt.
 • Zonnepanelen wekken gelijkstroom op, terwijl de meerderheid van onze huishoudelijke apparaten op wisselstroom werkt. Een omvormer B zet die gelijkstroom om naar de wisselstroom die in huis gebruikt kan worden en/of aan het elektriciteitsnet kan worden terug geleverd.
 • Een groepenkast C zorgt voor de verdeling van de afgenomen en opgewekte elektriciteit tussen de huishoudelijke apparaten en het elektriciteitsnet.
 • Een groot deel van de opgewekte energie zal al in de woning gebruikt worden, maar de overige energie wordt aan het elektriciteitsnet terug geleverd. Dit geschiedt via een kiloWattuur meter met terugleverregistratie D. Vooral bij draaischijfmeters is dat goed te zien, daar de schijf dan terugdraait. Bij moderne kWh-meters met LCD scherm is er een stand aanwezig die aangeeft hoeveel energie er is terug geleverd. Heeft u geen meter met terugleverregistratie, dan moet u deze aanvragen via uw meetgemachtigde.
 • Niet gebruikte zonne-energie levert u via een netkoppeling E terug aan het electriciteitsnet.

Hoeveel energie levert een zonnepaneel op?

In het algemeen leveren moderne mono- of polypanelen zo’n 150 Watt per m2. Een paneel van 250 Wp met een oppervlak van 1,65 m2 levert jaarlijks gemiddeld 225 kWh energie op.

Op onze website vindt u de zonnepanelen die wij aanbieden. Bij elk paneel staat het vermogen in Wattpiek vermeld.

Wek ik ook energie op als het bewolkt is?

Ja, ook met diffuse straling kunnen zonnepanelen energie opwekken. Uiteraard minder dan in de volle zon.

Zonnestraling in Nederland?

Het aantal zonuren in Nederland bedraagt jaarlijks gemiddeld ongeveer 1650 uur. De kust heeft het hoogst aantal uren zonneschijn, het oosten moet het met 15% minder doen.

Onder zonuren wordt zowel het aantal directe en diffuse zonnestraling verstaan. Van directe straling spreken we als de zonnestraling rechtstreeks op het aardoppervlak valt. Wanneer wolken de zon bedekken spreken we van diffuse straling. Ook in het geval van diffuse straling heeft u profijt van uw zonnepanelen, echter is de opbrengst dan minder.

Wat is de levensduur van een zonnestroomsysteem?

Zonnepanelen hebben een geschatte levensduur van meer dan dertig jaar. De levensduur van omvormers schatten wij op ongeveer vijftien jaar.

Wat is het verschil tussen de verschillende merken panelen?

In de loop der tijd is het verschil in kwaliteit tussen de verschillende merken panelen en prijs per Wattpiek nagenoeg verwaarloosbaar geworden. Vaak spelen ook de afmetingen van een paneel een rol om een zo gunstig mogelijke plaatsing mogelijk te maken. Wij kunnen daarom van te voren geen voorkeur uitspreken over het merk of type panelen dat u zou moeten aanschaffen.

Wat zijn monokristallijne en polykristallijne cellen?

Men onderscheidt in het normale gebruik drie types zonnecellen al naargelang de kristalsoort: monokristallijn, polykristallijn en amorfe technologie.

 • Monokristallijne zonnecellen hebben een relatief hoog celrendement door het speciale groeiproces van de ronde staaf moederkristal en het zagen van de cellen daaruit. De cellen hebben om deze reden ook afgeronde hoeken. Het rendement ligt tussen 14% en 18%
 • Polykristallijne zonnecellen hebben een lager rendement. Het celmateriaal wordt simpelweg gegoten in een vierkante vorm, waarbij de bekende willekeurige blauwe vlekkerige kristalstructuur ontstaat tijdens het afkoelen. Van de blokken worden vierkante cellen gezaagd. Doordat de cellen vierkant zijn is de vullingsgraad iets hoger dan de monocel waardoor een lager rendement weer iets wordt gecompenseerd. Het rendement ligt tussen de 12% en 16%
 • Amorfe panelen worden gemaakt door het kristalmateriaal in een zeer dunne laag direct op de glasplaat te spuiten. Het fabricageproces is zeer goedkoop, maar het rendement is laag, tussen de 8% en 10%. Je hebt dus veel meer oppervlakte nodig dan met mono- of multikristallijne panelen om evenveel energie op te wekken.

Daarnaast zijn er nog speciale cellen, zoals gebruikt in de ruimtevaart, maar deze vallen buiten het bestek van normale systemen. De backcontactcel is een van de laatste types cellen, deze weten een hoger rendement te bereiken door alle aansluitingen aan de achterzijde van de cel te maken, zodat het volledige oppervlak gebruikt kan worden om licht te vangen.

Zit er verschil tussen panelen met zwarte cellen en blauwe cellen?

Zwarte cellen worden in het algemeen gemaakt van monokristallijn kristal en blauwe cellen worden gezaagd uit gegoten polykristallijne kristalbrokken, het rendement dus ligt iets lager.

Ik heb zwarte dakpannen, krijg ik bij de aanschaf van totaal zwarte panelen ook een zwart montagesysteem?

Totaal zwarte panelen hebben een zwart aluminium frame en een zwarte kunststof afdichtlaag aan de achterzijde. Als u kiest voor zwarte panelen en u heeft een schuin dak, dan wordt ook een zwart montagesysteem bijgeleverd. Voor platte daken ontvangt u een regulier montagesysteem.

Brengen zonnepanelen een extra blikseminslag risico met zich mee?

Uit onderzoek blijkt van niet. De elektronica van een zonnestroomsysteem (met name de omvormer) is gevoelig, maar wordt beschermd door een overspanningsbeveiliging. Het risco dat door een blikseminslag in de buurt een omvormer kapot gaat (bijvoorbeeld inductieschade) is klein. Tegen een inslag in uw huis is echter niets bestand. Zie ook de vraag over verzekering.

Brandrisico's zonnepanelen?

Regelmatig krijgen wij bij de verkoop van zonnepanelen en zonnestroomsystemen de vraag wat de risico’s zijn van zonnepanelen op het dak met betrekking tot brand. En worden er bijvoorbeeld eisen gesteld door de brandweer of de facilitaire afdeling van een organisatie in verband met de brandveiligheid? Het antwoord daarop is snel te geven; weinig. Er zijn in theorie enige risico’s bij brand en in sommige gevallen wil de brandweer de dakpannen van het dak kunnen spuiten om beter te kunnen blussen. Met zonnepanelen op het dak is dat logischerwijs een stuk lastiger, maar door de wijze waarop zonnepanelen worden gemonteerd is hier weinig aan te doen. De stelling dat zonnepanelen brandgevaarlijk zijn is nogal overdreven. Zonnepanelen of een zonnestroomsysteem op zich zijn niet brandgevaarlijk. Wel blijft er overdag altijd spanning op het zonnestroomsysteem staan, doordat er licht valt op het zonnepaneel. Bij brand zou de isolatie van de bekabeling kunnen smelten waardoor brandweerlieden kans lopen op een elektrische schok. Het uitschakelen van de hoofdschakelaar door de brandweer heeft namelijk geen effect op de spanning op de gelijkstroombekabeling die vanaf het dak naar de omvormer loopt. Wilt u meer weten over de risico’s van zonnepanelen bij brand en welke beschermingsoplossingen wij eventueel kunnen aanbrengen bij het installeren van zonnepanelen? Lees dan Brand en zonnepanelen.

Moet ik de panelen tegen extreem weer beschermen?

Wij bevestigen elk paneel zodanig dat het ook tegen extreme weersomstandigheden bestand is. Zonnepanelen bestaan uit gehard veiligheidsglas, waardoor sneeuw, hagel, storm en strenge vorst in de meeste gevallen geen probleem vormen.

Moet ik voor een zonnestroomsysteem een extra verzekering afsluiten?

Meestal dekken uw opstal- en brandverzekering de schade aan één van uw panelen. Wij raden u aan bij uw verzekeraar na te vragen of deze schade ook door uw polis wordt gedekt. Mocht uw verzekering te beperkt zijn in het vergoeden van schade, dan bieden wij u in samenwerking met Solarif een speciale verzekering aan voor zonnestroomsystemen.

Onderhoudskosten van een zonnestroomsysteem?

Over het algemeen vraagt een zonnestroomsysteem geen onderhoud. U kunt de panelen om de paar jaar reinigen met water en een zachte doek om eventuele aanslag te verwijderen, maar meestal is een fikse regenbui voldoende om alles schoon te krijgen. Onderhoudskosten zullen bestaan uit eventuele reparatie of vervangen van de omvormer, aan de zonnepanelen zelf kan weinig kapot gaan.

Voor welke subsidies kom ik in aanmerking?

Via Energiesubsidiewijzer kunt u snel opzoeken voor welke subsidies u in aanmerking komt.

Omvormers

Wat is een omvormer?

Het centrale hart van een zonnepaneelsysteem is de omvormer. De omvormer moet continu zoveel mogelijk energie uit de panelen omzetten naar 230 Volt energie. U kunt zich voorstellen dat bij (gedeeltelijke) schaduw door bijvoorbeeld takken, bewolking of een ochtend- of avondzon de panelen minder energie afleveren dan bij een heldere hemel overdag. De omvormer is daarbij steeds bezig zichzelf zodanig af te stellen dat er zoveel mogelijk energie uit de panelen gehaald wordt. Voor elke configuratie van zonnepanelen is er een geschikte omvormer. Wij zoeken altijd naar de optimale vermogensafstemming tussen panelen en omvormers om de meest efficiënte configuraties aan te kunnen bieden.

Wat is het verschil tussen de verschillende merken omvormers?

Er zijn tegenwoordig erg veel verschillende merken omvormers te koop. Wij leveren alleen efficiënte, betrouwbare omvormers. Verschillen zijn er verder in:

 • Het aantal fasen waarop de omvormer aangesloten kan worden, dit kan één of drie fasen zijn
 • Wel of geen galvanische scheiding
 • Micro-omvormers voor één of twee panelen
 • Manieren om met (gedeeltelijke) schaduw op de zonnepanelen om te gaan (bijvoorbeeld meerdere kleine omvormers of omvormers met slimme software)
 • Fabrieksgarantie
 • Omzettingsrendement
 • Mogelijkheid om het systeem modulair uit te breiden
 • Geluidsproductie
 • Wijze waarop opbrengstinformatie weergegeven wordt en datalogging
 • Montageplek van de omvormer(s) (bijvoorbeeld buiten, onder of bij de panelen, binnen)

Wat zijn de verschillen tussen de verschillende typen omvormers?

In het document Verschillen tussen omvormers worden alle verschillen tussen de typen omvormers beschreven.

Hoe zit het met over- en onderdimensionering?

Als u let op de zonnestroomsystemen die door verschillende leveranciers aangeboden worden, dan valt op dat het vermogen van de omvormer vaak niet overeenkomt met het totaalvermogen van de zonnepanelen.

In sommige gevallen is het alleen de naam van de omvormer die misleidend is, zoals bijvoorbeeld bij de Mastervolt XS 3200. Deze omvormer heeft in feite een maximum vermogen van 2625 in plaats van 3200 Watt.

Maar meestal wijken paneelvermogen en omvormervermogen ook daadwerkelijk af. In het document Over- en onderdimensioneren wordt ingegaan op het technische aspect van over- en onderdimensioneren, de voor- en de nadelen en de reden ervan.

Installatie

Heb ik een vergunning van de gemeente nodig?

Zonnepanelen aan of op gebouwen mogen doorgaans zonder vergunning geplaatst worden. Op een schuin dak moeten ze worden geplaatst parallel aan en vlak boven of in het dakvlak, ze mogen dus niet uitsteken. Op een plat dak moet de afstand tot de rand minimaal gelijk zijn aan de hoogte van de panelen. Vinden de werkzaamheden plaats aan een monument of in een door het Rijk aangewezen beschermd stads- of dorpsgezicht dan kunt u in aantal gevallen toch vergunningvrij bouwen, neem hiervoor contact op met uw gemeente of doe de vergunningscheck op Omgevingsloket online. Voor de zekerheid kunt u altijd navraag doen bij uw gemeente.

Kan ik ook hele kleine of juist hele grote systemen bestellen?

Ja. Wij stellen onze systemen samen op basis van uw eisen en wensen en houden daarbij uiteraard rekening met de eigenschappen en mogelijkheden van uw dak.

Wat is de optimale oriëntatie / dakhelling voor een zonnestroomsysteem?

Met behulp van het instralingsdiagram (zie hieronder) kunt u zien welk effect de richting en hellingshoek hebben op de opbrengst van een paneel. Zoals u ziet is het rendement het meest optimaal als de panelen op het Zuiden gericht staan onder een hoek van 30°. Zelfs daken op Zuid-Oost of Zuid-West met een hoek tussen de 15° en 50° geven nog een rendement van 90% tot 95%.

Hoe sluit ik zonnepanelen aan?

Het werken aan gelijkstroombekabeling en in de meterkast kan zeer gevaarlijk zijn zonder voldoende kennis en ervaring. Heeft u hier geen of weinig ervaring mee, dan raden wij u aan deze werkzaamheden uit te laten voeren door een gekwalificeerd elektrotechnisch installateur. SolarNRG is in geen geval aansprakelijk voor schade aan personen en/of materiaal door onkundig handelen. Wilt u toch graag zelf aan de slag? Dan kunt u de handleiding Kabelwerkzaamheden raadplegen.

Hoe sluit ik zonnepanelen op een omvormer aan?

Als het een systeem van meerdere panelen betreft worden de panelen in een zogenaamde string aangesloten. De plus en min stekkers hebben een aparte constructie zodat er geen twee plussen of minnen aan elkaar gekoppeld kunnen worden.

Voorbeeld: Drie panelen liggen naast elkaar op het dak, de plusstekker van paneel 1 gaat naar de minstekker van paneel 2, de plus van paneel 2 naar de min van paneel 3. De min van paneel 1 en de plus van paneel 3 gaan via 2 solarkabels naar de omvormer. Omdat aan deze kabels de stekkers al gemonteerd zitten, kunnen er normaliter geen fouten met verwisselen voorkomen. Om één en ander nog duidelijker te maken, heeft de plus kabel een rode kleur en is de min kabel blauw of zwart.

Een paneel levert spanning als er licht opvalt. Met meerdere panelen in serie ontstaat er al snel een dodelijke spanning, dus NOOIT met de stekkers of losse draden ‘rommelen’ en NOOIT de plus en min stekkers van een paneel of string aan elkaar koppelen. Door het hoge vermogen dat kan ontstaan, kunnen deze verbranden.

Meterkast

Wat is het maximaal in te voeden vermogen van een zonnestroomsysteem?

Het maximaal in te voeden vermogen van een zonnestroomsysteem is afhankelijk van aanwezige hoofdzekering. In de standaard woning is deze normaal gesproken 25A, 35A of 40A. De vuistregel is dat een zekering in de groepenkast een factor 1.6 x kleiner moet zijn dan de hoofdzekering. Later zullen we ook selectiviteit met betrekking automaten publiceren.

Bekijk ook onze handleiding Kabelwerkzaamheden.

Een aantal voorbeelden

 • De hoofdzekering is 1 × 40A - Maximale groepenkastzekering = 40A / 1.6 = 25A. De maximaal in te voeden zonnestroom is dan 230V x 25A = 5750 Watt.
 • De hoofdzekering is 1 × 25A - Maximale groepenkastzekering = 25A / 1.6 = 16A. De maximaal in te voeden zonnestroom is dan 230V x 16A = 3680 Watt.
 • U heeft een 3 fase aansluiting van 3 × 25A - Per fase kunt u dan een zekering van maximaal 25A / 1.6 = 16A monteren en per fase 3680 Watt invoeden. Op deze aansluiting kunt u dus drie systemen plaatsen met per systeem maximaal 3680 Watt en een totaalvermogen van 11040 Watt.

U wilt een 9900 Wp systeem aanschaffen, u heeft 1 fase

 • Een 9900 Watt omvormer levert ca 9900W / 230V = 43A.
 • Dat wil zeggen dat dit systeem met 50A afgezekerd moet worden.
 • De hoofdzekering moet in dit geval dus minstens 50A x 1.6 = 80A zijn.

U wilt een 9900 Wp systeem aanschaffen, u heeft 3 fasen

 • Het beste is om het vermogen over gelijk te verdelen, dus 3300 Watt per fase
 • 3300W / 230V = 14A, hier is een 16A zekering per fase nodig
 • Uw aansluiting moet in dit geval minimaal 3 × 25A zijn.
Hoofdzekering Maximum zekering Solargroep Maximaal vermogen per omvormer Maximum te plaatsen paneelvermogen (bij 1 omvormer)
1 × 25A 16A 3680 W 3680 W 4200 W
1 × 35A 25A 5750 W 5750 W 6560 W
1 × 40A 25A 5750 W 5750 W 6560 W
3 × 25A 3 × 16A 3 × 3680 W 11040 W 12590 W
3 × 35A 3 × 25A 3 × 5750 W 17250 W 19670 W
3 × 40A 3 × 25A 3 × 5750 W 17250 W 19670 W
3 × 50A 3 × 35A 3 × 8050W 24150 W 27530 W
3 × 63A 3 × 40A 3 × 9200W 27600 W 31460 W
3 × 80A 3 × 50A 3 × 11500 W 34500 W 39330 W
3 × 100A 3 × 63A 3 × 14490 W 43470 W 49560 W
3 × 125A 3 × 80A 3 × 18400 W 55200 W 62930 W
3 × 250A 3 × 160A 3 × 36800 W 110400 W 126000 W

U kunt ook combinaties van zekeringen kiezen tot aan de aansluitwaarde van de hoofdzekering.

U heeft 1 fase met een hoofdzekering van 35A:

 • De maximale groepenkastzekering mag 25A bedragen, het maximale omvormervermogen van één omvormer bedraagt dan 5750 Watt.
 • Er kan ook een groep van 10A en een van 25A geplaatst worden, er kunnen dan twee omvormers met totaal max 8050 Watt, bijvoorbeeld een SMA SB2000HF op 10A en een SB5000 op 25A, geplaatst worden.

U heeft 3 fasen met een hoofdzekering van 80A:

 • De maximale groepenkastzekering mag 3×50A bedragen, het maximale omvormervermogen van één omvormer bedraagt dan 34500 Watt.
 • Men kan ook drie groepen van 3×25A plaatsen, er kunnen dan drie omvormers van max 17250 Watt (geeft totaal 51750 Watt), bijvoorbeeld drie stuks SMA STP17000, geplaatst worden.

Zorg er in ieder geval voor dat het totaal aan zonnestroomsysteemzekeringen onder de waarde van de hoofdzekering blijft, dan kan de hoofdzekering er niet ‘verkeerd om’ uitvliegen.

Als ik zonnepanelen wil, moet er dan ook een extra elektriciteitsgroep aangelegd worden?

Als het zonnestroomsysteem meer energie kan leveren dan 500 Watt, moet er een extra groep aangelegd worden. Dit houdt in dat er in de meterkast een nieuwe groep gemaakt wordt met een aparte zekering. Hierop wordt een kabel aangesloten die direct naar de omvormer gaat. Kan de omvormer niet meer energie leveren dan 500 Watt, dan mag per bestaande groep de omvormer aangesloten worden op een aanwezige wandcontactdoos.

Hoeveel zonnepanelen kan ik op een nieuwe of vrije groep installeren?

Om te bepalen hoeveel zonnepanelen u aan kan sluiten kijkt u eerst wat de grootte is van uw hoofdzekering. Doorgaans is deze 1×25A, 35A, 40A of bv 3×25A. De grootte van de zekering in de groepenkast dient een factor 1,6 kleiner te zijn als de hoofdzekering. Deze regel is er om er zeker van te zijn dat uw hoofdzekering nooit uitvalt. Heeft u een hoofdzekering van 40A dan mag de waarde van de groepenkastzekering max 25A zijn. Op 25A kunt u ruwweg een omvormer aansluiten met 5.500 W vermogen. Hierop kunnen dan bijvoorbeeld tweeëntwintig zonnepanelen van 250 Wp aangesloten worden met een jaarlijkse energieopbrengst van meer dan 4.500 kWh, ruim voldoende om een normaal gezin van energie te voorzien.

Hoeveel zonnepanelen kan ik op een bestaande groep installeren?

Op een bestaande groep mag u een omvormergroep tot maximaal 500 Watt installeren. Dit wordt normaal bereikt door bijvoorbeeld drie panelen van 190 Wp op een 500 Watt omvormer aan te sluiten, zoals een Steca 500 of een Soladin 600. Deze omvormers zijn begrensd op 500 Watt.

Als ik een zonnestroomsysteem wil, moet dan ook mijn energiemeter vervangen worden?

Dit hangt van uw meter af:

 • Een Ferraris draaischijfmeter hoeft u niet te laten vervangen, tenzij het om een afgekeurde meter gaat. Er zijn ook enkele draaischijfmeters in omloop met een terugloopblokkering. Dit kunt u eenvoudig testen door op een zonnige dag zoveel mogelijk apparaten uit te zetten, u kunt dan zien of de meter terug loopt. Voordelen van de draaischijfmeter zijn dat de energieleverancier minder snel fouten kan maken met het verrekenen van de meterstanden omdat de opgewekte energie direct verrekend wordt met de verbruikte energie. Zorg dat u niet meer opwekt dan u verbruikt.
 • Een digitale meter met teruglever telwerken hoeft u niet te laten vervangen. Er is een telwerk voor zowel verbruik als teruglevering beschikbaar. Vraag voor u uw meterstanden doorgeeft altijd eerst goed na hoe u deze dient aan te leveren.
 • Een digitale meter zonder teruglever telwerken dient u te laten vervangen. Met deze meter bespaart u alleen de zonnestroom die direct verbruikt wordt, de teruggeleverde stroom krijgt u niet vergoed. De doorgaans kosteloze vervanging van uw meter kunt u bij uw netbeheerder aanvragen.

Wat is de reglementering in Nederland voor groepen en aardlekschakelaars?

De toepassing van aardlekschakelaars in nieuwe en gewijzigde huisinstallaties is sinds 1975 in Nederland volgens NEN 1010 verplicht. Ze worden veelal in de groepenkast opgenomen.

Er mogen maximaal vier eindgroepen worden beveiligd door één aardlekschakelaar. Sinds 1 september 2005 is het verplicht, om in woningen, waarvan de bouwvergunning is afgegeven na deze datum, uitsluitend aardlekschakelaars toe te passen met een aanspreekstroom van maximaal 30 mA. Ook dienen minimaal twee aardlekschakelaars te worden geïnstalleerd (bij meer dan één eindgroep), zodat ook bij kleinere huisinstallaties, een ongestoorde lichtvoorziening wordt gewaarborgd en niet de gehele lichtinstallatie wordt uitgeschakeld indien een aardlekschakelaar in werking treedt.

Aardlekschakelaars van IΔn 500 mA (=0,50 A) mogen in huisinstallaties niet meer worden toegepast, ook aardlekschakelaars van het type AC zijn niet meer toegestaan.

Eindgroepen die uitsluitend toestellen voeden die vast zijn aangesloten, dat wil zeggen niet door middel van een wandcontactdoos, behoeven niet te zijn beveiligd door 30 mA aardlekschakelaars.

De zonnepanelen set wordt aangesloten vóór de ALS, dit wordt gedaan om te voorkomen dat groter vermogen sets spanningsverschillen creëren bij het opstarten van de omvormer, waardoor de aardlekschakelaar denkt dat er een aardlek is (stroomlek) en de spanning naar het systeem achter deze aardlekschakelaar uitschakelt.

Per 1 september 2005 is in Nederland toepassing van een hoofdschakelaar verplicht. Dit geldt voor woningen waarvan de bouwvergunning na deze datum is afgegeven of ingrijpende aanpassingen worden gedaan aan de elektrische installatie of groepenkast.

Datalogging

De instellingen van mijn Growatt WiFi-module zijn veranderd en ik heb niks gedaan. Hoe kan dit?

Juist Growatt klanten kunnen hier last van hebben. Growatt wordt namelijk veel gebruikt bij grote projecten en er dus een aanzienlijke kans dat er in uw buurt meer klanten zijn met een Growatt omvormer en WiFi-module. Als een klant of installateur niet oplet kan hij per abuis de instellingen in de verkeerde module configureren (tot wel 100 meter verder). Om dit te voorkomen raden wij dan ook altijd aan om de beveiligingssleutel van de WiFi-module te veranderen. Hoe u dit doet vindt u onder stap 5 van de handleiding.

Ik heb een nieuwe modem/router. Heeft dit effect op de datalogging van mijn zonnestroomsysteem?

Ja, bijna alle dataloggers maken gebruik van uw modem om de informatie door te zenden naar een server. Als u een nieuwe modem of router heeft, zult u uw datalogger opnieuw moeten configureren met de naam (SSID) en wachtwoord (WPA-key) van uw nieuwe router/modem. U kunt op onze website per omvormer de handleiding downloaden. Herhaalt u in dit geval de stappen waarmee de datalogger geconfigureerd wordt.

Mijn website geeft geen informatie meer over de omvormer. Wat is mijn volgende stap?

Controleert u eerst of de omvormer nog normaal functioneert. Dit betekent onder andere: geen storingsmelding en positieve waardes op het display van de omvormer, en normale led-indicatie (meestal groen continu). Functioneert deze normaal, dan ligt het probleem waarschijnlijk bij de verbinding van uw datalogger met uw router. U kunt de handleidingen van alle dataloggers bekijken en downloaden. Controleert u eerst via de correcte handleiding of de datalogger (nog) correct geconfigureerd is en volgt u eventuele troubleshoots die hierin vermeld staan. Komt u er hiermee niet uit, dan kunt u contact opnemen met ons.

Overig

Hoe stelt u uw systeem samen?

Kijk hier om te zien wat u nodig heeft om een zonnestroomsysteem samen te stellen.

Deel deze pagina