België / Nederlands

Vlaanderen: minder steun zonnestroom

12 november 2010 - De Vlaamse regering heeft op basis van een tussentijdse evaluatie beslist om de steun aan inmiddels goed ingeburgerde energiebronnen zoals zonnepanelen af te bouwen. Dit terwijl een relatief nieuwe technologie als warmtekrachtkoppeling een extra impuls krijgt. ‘Investeringen in hernieuwbare energie moeten rendabel blijven’, onderstreept minister van Energie Freya Van den Bossche. ‘Maar met deze beslissing vermijden we oversubsidiëring en dus overdreven kosten voor de elektriciteitsverbruikers. En voor alle duidelijkheid: voor bestaande installaties verandert er niets.’

De Vlaamse regering had al een planning voor afbouw van de subsidie aan zonne-stroom, maar die is nu zo bijgesteld dat de afbouw sneller gaat. Er wordt nu tot 2018 jaarlijks minder subsidie verstrekt dan al in de huidige planning tot dat jaar stond.

Minister Van den Bossche heeft een studie laten uitvoeren en die kwam tot de conclusie dat het wel essentieel is dat de hoogte van de steun afgestemd blijft op de realiteit. Technologieën die ingeburgerd raken (ondermeer zonnepanelen en windmolens) worden goedkoper en hebben dus geleidelijk minder steun nodig. Omgekeerd dienen zich nieuwe systemen van energieopwekking aan die nog een duwtje in de rug nodig hebben om echt door te breken.

Waar een Vlaams gezin eerst in 5 tot 6 jaar zijn investering in zonnepanelen terugverdiende doet dat gezin er na april 2011, wanneer de nieuwe staffel ingaat, 8 tot 10 jaar over.

Deel deze pagina