België / Nederlands

Fraude bij 250 zonne-installaties

24 mei 2011 - Bij 250 installaties van zonnepanelen zijn aanwijzingen voor fraude gevonden.

De Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt (Vreg) onderzoekt meer dan 250 mogelijke fraudegevallen bij de minimumsteun voor zonnepanelen bij particulieren.

De Vreg, de toezichthouder op de Vlaamse energiemarkt, ziet erop toe dat de verkoop van groenestroomcertificaten correct verloopt.

De netbeheerders controleren voor elke nieuwe installatie of de gegevens in de Vreg-databank, die de eigenaar van de zonnepanelen zelf heeft ingevuld, overeenstemmen met de gegevens opgenomen in het keuringsverslag van de installatie. Uit die controles bleek dat bij 250 installaties de datum van indienstname vóór de datum van keuring lag. Dat wijst op fraude. De energieregulator legt een boete op aan eigenaars van zonnepanelen die onjuiste gegevens opnemen in hun aanvraagformulier.

De distributienetbeheerders hebben in een aantal vermoedelijke fraudedossiers een strafklacht ingediend tegen verscheidene keuringsinstanties. Ook de regulator Vreg overlegt met de gerechtelijke instanties over het mogelijke opstarten van een strafprocedure in enkele gevallen van vermoedelijke fraude door keuringsinstanties en eigenaars.

(Bron: De Standaard)

Deel deze pagina