België / Nederlands

Brussel: 600.000m2 zonnepanelen in 2020

23 juni 2011 - Tegen 2020 wil het Gewest Brussel dat 600.000 m2 dakoppervlak - ongeveer honderd voetbalvelden - voorzien is van zonnepanelen. Met dit doel heeft de Brusselse regering het systeem voor de toekenning van groenestroomcertificaten aangepast.

Op voorstel van minister van Leefmilieu en Energie Evelyne Huytebroeck (Ecolo) besliste de Brusselse regering om voortaan elk jaar te bepalen hoeveel groenestroomcertificaten het volgende jaar zullen worden toegekend. Daardoor krijgt elke Brusselse particulier en elke onderneming voortaan de zekerheid dat hij zijn of haar investering kan terugverdienen in maximaal 7 jaar. De regeling geldt voor alle installaties die na 1 juli 2011 in gebruik worden genomen.

Het mechanisme van groenestroomcertificaten, dat in 2005 is ingevoerd, biedt steun aan de productie van groene stroom. Gezinnen of bedrijven die groene energie produceren, ontvangen hiervoor groenestroomcertificaten in functie van de hoeveelheid CO2 die ze dankzij hun productiemethode besparen.

Uiterlijk op 1 oktober 2011 zal minister Huytebroeck de coëfficiënt van groenestroomcertificaten voor de fotovoltaïsche energie in 2012 vastleggen. Dit zal elk jaar herhaald worden.

Het systeem was toe aan een aanpassing omdat het niet voldoende rekening hield met een snelle daling de voorbije jaren van de productiekosten voor stroom opgewekt door zonnepanelen. Zo kostte een zonnestroomcentrale in 2008 7 à 8 euro per watt-piek. Vandaag is dat nog maar 2 à 3 euro per watt-piek.

In het oude systeem werden groenestroomcertificaten en een energiepremie voor de investering toegekend. Die investeringspremie werd in 2010 echter afgeschaft. Zonder die premie was het systeem niet meer rendabel voor grote installaties. Sinds 2010 werd dan ook geen enkele grote installatie geplaatst.

Huytebroeck verwacht dat er tegen 2020 600.000 m2 zonnepanelen op de Brusselse daken geïnstalleerd zullen zijn. Dit zou een stroomproductie van 63 GWu (gigawattuur) betekenen, wat gelijk staat aan het stroomverbruik van bijna 25.000 Brusselse gezinnen.

(Bron: BrusselNieuws.be)

Deel deze pagina