België / Nederlands

Marco's Mening

Marco van Veen (CEO SolarNRG) heeft een eigen mening. In zijn blog “Marco’s Mening” zal hij op regelmatige basis zijn mening ventileren over alles wat met zonne-energie te maken heeft.

Innovatie binnen de PV-sector

28-04-2014

Binnen de zonnestroom-sector wordt zowel op nationaal als op Europees niveau aangedrongen op innovatie. Welke kansen liggen er in de sector en welke uitdagingen moet men aangaan om tot een volledig duurzame energievoorziening te komen? Marco van Veen over de marktontwikkelingen nu en in de toekomst.

Een van de aanbevelingen op Europees niveau is volgens van Veen de ontwikkeling van smart grids: “Het matchen van lokale vraag en aanbod van stroom wordt vaak aangevoerd als reden voor de introductie van deze slimme elektriciteitsnetten. Denk aan een wijk waar alle huizen zonnepanelen hebben. In zo’n situatie wordt meer energie opgewekt dan er wordt gebruikt.”

Volgens Van Veen brengt een smart grid een belangrijke eigenschap ten tonele: netbeheerders, producenten en consumenten zullen het energiegebruik vaker onderling afstemmen. “Om overbelasting van het net te voorkomen. Daarom is de term smart grid meer een aanduiding van wie er het meest belang bij heeft, de netbeheerder. De slimme meter laat de beheerder tot op elk kwartier de gebruikte en opgewekte stroom van de klant doorgeven aan de centrale post”, aldus Van Veen.

Aanbevelingen
Sinds mei 2012 werkt het Europese consortium ‘PV GRID’ aan een Europees adviesdocument, waarin verschillende aanbevelingen zijn opgenomen om te komen tot innovatie in de sector. Zo zou de afstemming van vraag- en aanbod achter de meter of buurtniveau moeten worden gestimuleerd. Daarnaast is een level playing field van belang, oftewel eerlijke voorwaarden voor de inpassing van zonnestroom.

Daarnaast zou de inzet van opslag-oplossingen op zowel netbeheerdersniveau als op prosumer-niveau(professionele consument) worden bevorderd en geldt de ontwikkeling van de eerder genoemde smart grids als aanbeveling. “Dit alles om de technische, administratieve en wettelijke belemmeringen te identificeren en weg te nemen, om zo de netkoppeling van zonnestroom-installaties te stimuleren”, vertelt Van Veen over de aanbevelingen.

Must
Verder noemt hij monitoring een must. “Een PV-systeem is een investering die zich uiteindelijk ruimschoots terugverdient. Monitoring geeft de garantie dat het systeem maximaal presteert. Het tijdig signaleren van problemen of afwijkingen voorkomt verlies van opbrengsten.”

Daar blijft de winst van monitoring niet bij. “Meten is weten. Inzicht in de opbrengst en het energiegebruik maakt consumenten bewust. Er zijn legio mogelijkheden voor het monitoren van PV-systemen. Ook zijn er tools op de markt die de gegevens van de slimme meter integreren in de online monitoring. Uit te lezen via pc, tablet of mobiele telefoon. ”

“Dit zijn natuurlijk mooie innovaties en ontwikkelingen maar wat we niet moeten vergeten is de professionalisering van de bedrijven zelf. Waar het een paar jaar geleden nog kleine bedrijfjes waren met 5 werknemers en een miljoen omzet gaan we nu steeds meer bedrijven zien met 25 of 50 miljoen omzet en veel meer werknemers. Dit vraagt om serieuze automatisering en het optimaliseren van processen. Ik denk dat dit nog een belangrijkere ontwikkeling is dan de techniek.”

“We kunnen met z’n allen natuurlijk fantastische systemen engineeren maar als de order bedrijfsmatig niet goed verwerkt wordt of bepaalde werkdocumenten zoals tekeningen niet opgeslagen worden is een systeem bijna waardeloos. Software is hier het sleutelwoord. In samenwerking met softwaremaker Cloudscraper zijn we nu bezig met de ontwikkeling van software applicaties in de cloud die het hele (bedrijfs)proces automatiseren: van orderaanvraag tot factuur en onderhoudsschema. Hier zal de komende jaren de grootste stap gemaakt worden en deze stap zal ervoor zorgen dat de branche uitgroeit tot een volwassen en professionele branche.”, aldus van Veen.

Lees de andere meningen van Marco

Deel deze pagina